Tumblelog by Soup.io
 • zzuzen33
 • pannan
 • luna
 • psyence
 • freepdfebooks
 • tentego
 • Medamolisse
 • brightness
 • silme
 • miracle
 • brzoska
 • czasnazupe
 • fairylayla
 • meldisse
 • wormstache
 • unitedsoupsfilm
 • szaaatan
 • czerwcowa
 • tulanka
 • kot-z-cheshire
 • QOH1984
 • no-rest-for-destka
 • przypadkowa
 • svndeadlysins
 • AnneBonny
 • koonowa
 • spacepanda
 • Seyren
 • YELLOWBREEZES
 • walkiria
 • zurial
 • bo-byla-za-slona
 • finny
 • natex
 • satrianna
 • inspiration-emotions
 • szarlotta
 • raxacoricofallapatorius
 • nikara
 • vindurinn
 • Myszkinowa
 • madlenaa
 • pytq
 • maiale
 • alfredowybambosz
 • Herbatoholiczka
 • mekare
 • guyver
 • kleinbow
 • mrrrrrrrrr
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

3910 1eca 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viacoffeebitch coffeebitch
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
— za dużo herbat
Reposted fromalmostlover almostlover viapatrzpodnogi patrzpodnogi
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viapassionative passionative
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viapassionative passionative
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viapassionative passionative
5497 7e16 500
Reposted fromckisback ckisback viaovtza ovtza
1476 d3fe 500
5584 9ce9 500
9096 bf87 500
we all are Luscheks #orangeisthenewblack
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viasmutnazupa smutnazupa
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
8172 cb26 500
Reposted fromkelu kelu viaMerelyGifted MerelyGifted
3332 60a3 500
Reposted fromdudzia dudzia viamaruda maruda
1332 070c 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viamaruda maruda
1553 8085
Reposted fromfungi fungi viamaruda maruda
2930 2885 500
I'm feeling watched O.o 
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viamaruda maruda
5444 b162
Reposted fromteijakool teijakool viainzynier inzynier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl