Tumblelog by Soup.io
 • zzuzen33
 • pannan
 • luna
 • psyence
 • freepdfebooks
 • tentego
 • Medamolisse
 • brightness
 • silme
 • miracle
 • brzoska
 • czasnazupe
 • fairylayla
 • meldisse
 • wormstache
 • unitedsoupsfilm
 • szaaatan
 • czerwcowa
 • tulanka
 • kot-z-cheshire
 • QOH1984
 • no-rest-for-destka
 • przypadkowa
 • svndeadlysins
 • AnneBonny
 • koonowa
 • spacepanda
 • Seyren
 • YELLOWBREEZES
 • walkiria
 • inajaa
 • bo-byla-za-slona
 • finny
 • natex
 • satrianna
 • inspiration-emotions
 • szarlotta
 • raxacoricofallapatorius
 • nikara
 • vindurinn
 • Myszkinowa
 • madlenaa
 • pytq
 • maiale
 • alfredowybambosz
 • Herbatoholiczka
 • mekare
 • guyver
 • kleinbow
 • mrrrrrrrrr
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

February 21 2018

0870 fd67 500
„Jak zawsze” Miłoszewski Zygmunt
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
5881 6a66 500
Reposted fromexistential existential viakrainakredek krainakredek

Zabierz mnie wszystko jedno gdzie.

— Pezet
7124 fafa
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter viazupson zupson
0813 2c12 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
8972 99bd
Reposted fromministerium ministerium via42Maelstrom 42Maelstrom
0513 4de8
Reposted fromdead-zireael dead-zireael vianiskowo niskowo
8342 dfc8 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viagaszka gaszka
0140 a3db
Ewa Lipska
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaworthit worthit
0993 6165
Reposted fromnutt nutt viano-longer-kore no-longer-kore
4304 887f
Reposted fromEtnigos Etnigos viaworthit worthit
5690 3258
Reposted fromdontbemad dontbemad viapamieciodlegle pamieciodlegle
8728 d3aa 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
8094 fb93 500
Reposted fromorety orety viahaber haber
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viajethra jethra
Lubimy wspominać, rozpamiętywać, dzielić włos na czworo. „Dlaczego mi się to przytrafiło?” Po prostu przytrafiło, ch*j wie dlaczego, tego nie zmienisz. „Co pomyślą o mnie inni?” Inni o tobie nie myślą.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viaperfectsense perfectsense
7168 c7c9
Reposted fromfungi fungi viapankamien pankamien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl