Tumblelog by Soup.io
 • zzuzen33
 • pannan
 • luna
 • psyence
 • freepdfebooks
 • tentego
 • Medamolisse
 • brightness
 • silme
 • miracle
 • brzoska
 • czasnazupe
 • fairylayla
 • meldisse
 • wormstache
 • unitedsoupsfilm
 • szaaatan
 • czerwcowa
 • tulanka
 • kot-z-cheshire
 • QOH1984
 • no-rest-for-destka
 • przypadkowa
 • svndeadlysins
 • AnneBonny
 • koonowa
 • spacepanda
 • Seyren
 • YELLOWBREEZES
 • walkiria
 • inajaa
 • bo-byla-za-slona
 • finny
 • natex
 • satrianna
 • inspiration-emotions
 • szarlotta
 • raxacoricofallapatorius
 • nikara
 • vindurinn
 • Myszkinowa
 • madlenaa
 • pytq
 • maiale
 • alfredowybambosz
 • Herbatoholiczka
 • mekare
 • guyver
 • kleinbow
 • mrrrrrrrrr
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

1683 1fc5 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
6972 ef6f 500
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
3297 b404
6763 97f1
Reposted fromxanth xanth viatwardziel twardziel

December 01 2017

2288 1a59 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viadrozdzi drozdzi
9145 5d72
:^
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viadrozdzi drozdzi
8069 18a4
Reposted fromkjuik kjuik viainspirations inspirations

NAJLEPSZA MIŁOŚĆ TO PRAWDZIWA PRZYJAŹŃ PLUS NAMIĘTNOŚĆ.

Reposted frombellla bellla viainspirations inspirations
4837 e7b1 500
Reposted fromtron tron viainina inina

Większość kobiet ma proste potrzeby i naprawdę nie wymaga wiele. Coś do jedzenia. Ładny ciuch. Kawałek wygodnego łóżka. No i przede wszystkim żadnych idiotów.

— - Rafał Wicijowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapouler pouler
0833 1494 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viamempra mempra
1612 ac3d 500
Reposted fromPoranny Poranny viajezu jezu
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viayolo28 yolo28
1026 8968 500
Reposted fromzciach zciach viainzynier inzynier
9803 b0ba
Reposted fromsunlight sunlight viasatyra satyra
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viasatyra satyra
1638 d7fd 500
Reposted fromtfu tfu viainzynier inzynier
0579 5914
Reposted fromtfu tfu viaovtza ovtza
6941 a67e 500
Reposted fromsosna sosna viasatyra satyra

November 30 2017

4755 d946
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarunek runek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl